De Zuid CV is een ontwikkeling van MRP Development en Vorm Ontwikkeling.

  1. De Zuid C.V. is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken en u uitschrijven.
  3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat De Zuid C.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die De Zuid C.V jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  4. U hebt de mogelijkheid om aan De Zuid C.V te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en deze gegevens – bij eventuele onjuistheden – te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.
  5. De Zuid C.V maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring op websites en apps.

Vragen en contact

Indien u een vraag heeft over het privacybeleid kunt u een brief sturen naar het onderstaande adres.

De Zuid C.V
P/a MRP Development
Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam