Woonrijp maken De Zuid

Woonrijp maken De Zuid

21-07-2017

Woonrijp maken De Zuid

Op dit moment zijn de werkzaamheden rondom de bouw van New Norfolk en De Zuid in volle gang. In opdracht van de gemeente Den Haag draagt Ooms Construction bv zorg voor het woonrijp maken van het voormalig Norfolkterrein.

Gedurende de werkzaamheden blijft zowel de Houtrustweg als de Kranenburgweg bereikbaar. Met de nood- en hulpdiensten is afgestemd dat zij tussen 24 juli en 13 augustus 2017 (de bouwvak) via het terrein van Ooms aan de Hellingweg rijden om ongehinderd bij het strand te kunnen komen in geval van een calamiteit.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de flyer van Ooms Construction bv.

Deel: